Treeningud toimuvad kuni 31.05.2021!

va H.Raamatu grupp, mis tegutseb ka suveperioodil. Võimalikest suvelaagritest informeerime täiendavalt.